top of page

Povinné předškolní vzdělávání | Předškoláci

Povinné předškolní vzdělávání od 1.9. daného roku se týká dětí, které dosáhly do 31. 8. daného roku věku 5 let.

Další důležité informace v souboru Legislativa. 

Legislativa

Žádost o uvolnění

z povinného vzdělávání

Oznámení o individuálním vzdělávání

Školní zralost 

PRAKTICKÉ RADY

Správné sezení

Správné držení tužky

Jak vybrat školní brašnu

Jak připravit předškoláka na čtení

Distanční výuka

  • Zde naleznete pět základních oblastí vzdělávání předškoláka. Každá oblast obsahuje dostatečné množství pracovních listů.

  • S listy je vhodné pracovat v pořadí, ve kterém jsou řazeny. Postupujeme od nejjednoduššího k obtížnějšímu.

  • Se zařazováním nových prvků nespěcháme, dopřejeme dítěti na zvládnutí tolik času, kolik potřebuje.

  • V případě, že je pro dítě list obtížný, odložíme jej a vrátíme se k procvičení a upevnění předchozích prvků.

  • Úkoly nezadáváme dlouhé, stačí pouze jeden pracovní list. Je lépe pracovat méně a častěji.

  • Před začátkem práce je třeba se seznámit se zásadami správného sezení a úchopu psacího náčiní (viz výše).

  • Dítě vedeme k soustředění na práci. Pokud je neklidné, raději předem úkol zkrátíme a práci zahájíme v době, kdy jsou pro práci vhodnější podmínky. Dbáme, aby dítě pracovalo systematicky, neodbíhalo, koncentrovalo pozornost a úkol dokončilo.

  • Všechny činnosti by mělo dítě chápat jako hru, nemají být provázeny drilem a nechutí
    spolupracovat.

zrakové vnímání

zrak_B.png

Jazykové schopnosti

jazyk_B.png

Uvolňovací cviky
s říkankami

grafomotorika

grafo_B.png

prostorová orientace

prostor_B.png

předčíselné představy

predciselne.png

Jak vybrat školní brašnu

Jak připravit předškoláka na čtení

bottom of page